Παρέχουμε ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών. Οι κυρίως δραστηριότητές μας είναι:

  • Κατασκευή ιστοσελίδων σε Php, html, css, jquery, javascript, mySQL.
  • Εξειδικευμένη δημιουργία προγραμμάτων για Η/Υ σε Java, Delphi

Η RNSsystems επίσης αναλαμβάνει και τα ακόλουθα projects:

  • Αναβαθμίσεις, format και εγκατάσταση προγραμμάτων σε Η/Υ.
  • Σχεδιασμός δικτύων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση διακομιστών (servers).

  Σε ερασιτεχνικό επίπεδο ασχολούμαστε με:

  • Υποστήριξη ηχοσυστημάτων της VW.
  • Σχεδιασμό - εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (κάμερες, καταγραφικά, προβολείς).

Ιστοσελίδες - Web Design

Προγραμματισμός

Εγκαταστάσεις

Μεταφράσεις