Εξειδικευόμαστε στην παραγωγή προγραμμάτων για Η/Υ σε γλώσσες Java, Delphi, .NET και mySQL.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην παραγωγή προγραμμάτων που συνεργάζονται με βάσεις δεδομένων.